28 stycznia 2015
Ogłoszenia  

Wyświetlanie dokumentów 1 do 60 |  Wyświetl w odwrotnej kolejności
K O M U N I K A T
Opublikowano w BIP 2007-02-27; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Administrator Serwera; Liczba odsłon: 351
Informacja o dotacjach przyznanych z budżetu Gminy podmiotom wykonującym przedsięwzięcia
z zakresu sportu kwalifikowanego

Opublikowano w BIP 2010-04-09; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 87
Uwaga rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone przez powódź

Opublikowano w BIP 2010-06-10; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 40
ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ
Opublikowano w BIP 2010-06-10; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 12
POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010)
1 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Opublikowano w BIP 2010-06-10; Obowiązuje do 2010-06-30;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 51
Spis rolny
Opublikowano w BIP 2010-08-19; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 27
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Opublikowano w BIP 2010-11-15; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 267
Informacja
Opublikowano w BIP 2010-11-18; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 98
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku
Opublikowano w BIP 2011-03-02; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 32
„Budowa szkolnej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kompinie”
Opublikowano w BIP 2011-05-05; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 45
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty”

Opublikowano w BIP 2011-05-20; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 24
Wybory ławników na lata 2011-2015
Opublikowano w BIP 2011-06-01; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 51
„Budowa szkolnej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kompinie” - c.d.
Opublikowano w BIP 2011-06-20; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Spis kontrolny - informacja
Opublikowano w BIP 2011-06-29; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 20
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
Opublikowano w BIP 2011-09-02; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 60
ZAWIADOMIENIE została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kompleksu sportowo rekreacyjnego – boisko trawiaste
Opublikowano w BIP 2011-09-13; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 23
ZAWIADOMIENIE została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bednary Wieś
Opublikowano w BIP 2011-09-13; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
ZAWIADOMIENIE została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch odcinków linii elektroenergetycznej kablowej
Opublikowano w BIP 2011-09-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 29
Z A W I A D O M I E N I E została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia
Opublikowano w BIP 2011-09-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 41
MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW
Opublikowano w BIP 2011-10-20; Obowiązuje do 2011-10-27;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 80
Wójt Gminy Nieborów informuje, że w 2012 roku zmieniły się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opublikowano w BIP 2012-01-11; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 19
Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.
Opublikowano w BIP 2012-01-31; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 515
ZAWIADOMIENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na:
wykonaniu zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw dla dzieci

Opublikowano w BIP 2012-03-01; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 29-02-2012 roku
Opublikowano w BIP 2012-03-07; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 877
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów
Opublikowano w BIP 2012-03-19; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 37
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów.

Opublikowano w BIP 2012-03-19; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 49
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszaru wsi Nieborów.

Opublikowano w BIP 2012-03-19; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 47
Ogłoszenie: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Nieborów”
Opublikowano w BIP 2012-03-27; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 29
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi...
Opublikowano w BIP 2012-04-04; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 16
Komunikat
Opublikowano w BIP 2012-06-01; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 28
WÓJT GMINY NIEBORÓW
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej przeciwko
rakowi szyjki macicy, rakowi pochwy, rakowi sromu i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV

Opublikowano w BIP 2012-06-11; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
Opublikowano w BIP 2012-06-26; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 29
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi Bednary, Bobrowniki, Chyleniec, Kompina, Mysłaków i Nieborów.

Opublikowano w BIP 2012-07-06; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 81
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o nieruchomości stanowiące własność Gminy Nieborów, przewidziane do sprzedaży
Opublikowano w BIP 2012-07-24; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 101
XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Nieborów
Opublikowano w BIP 2012-09-04; Obowiązuje do 2012-09-14;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 17
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Opublikowano w BIP 2012-10-18; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 72
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Nieborów

Opublikowano w BIP 2012-10-31; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 60
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES 4 LAT

Opublikowano w BIP 2012-12-07; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 27
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Opublikowano w BIP 2013-01-30; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

Opublikowano w BIP 2013-02-12; Obowiązuje do 2013-03-06;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 351
MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów odbędzie się XXXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Nieborów.

Opublikowano w BIP 2013-03-08; Obowiązuje do 2013-03-26;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 17
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Opublikowano w BIP 2013-03-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 196
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 14-03-2013 roku
Opublikowano w BIP 2013-03-15; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 44
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi Bednary, Bobrowniki, Chyleniec, Kompina, Mysłaków i Nieborów
Opublikowano w BIP 2013-05-21; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 239
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Opublikowano w BIP 2013-09-02; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 35
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowano w BIP 2013-09-16; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 46
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej

Opublikowano w BIP 2013-10-16; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 29
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowano w BIP 2013-11-22; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 63
Wójt Gminy Nieborów OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku
Opublikowano w BIP 2014-01-23; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 48
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Opublikowano w BIP 2014-02-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 37
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 18-02-2014 roku
Opublikowano w BIP 2014-02-20; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 147
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nieborów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany niektórych miejscowych planów Nieborów...

Opublikowano w BIP 2014-04-23; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 43
O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY NIEBORÓW

Opublikowano w BIP 2014-04-24; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 70
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Opublikowano w BIP 2014-04-29; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 7
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów

Opublikowano w BIP 2014-05-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 37
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,

Opublikowano w BIP 2014-05-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 69
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Opublikowano w BIP 2014-07-18; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 65
OBWIESZCZENIE została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej
Opublikowano w BIP 2014-08-14; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 24
LIII sesja VI kadencji Rady Gminy Nieborów
Opublikowano w BIP 2014-08-31; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 43
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów

Opublikowano w BIP 2014-12-10; Obowiązuje do (brak);
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 55

  « Poprzednie - | Następne - »   Pozycje:
Informacja o plikach cookie  

Nasza witryna używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.