Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXI/292/2018 w sprawie darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-11-27 10:57

Uchwała Nr LXI/291/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-11-27 10:57

Uchwała Nr LXI/290/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-11-27 10:57

Uchwała Nr LXI/289/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-11-27 10:57
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-27 10:51

Uchwała Nr LXI/288/2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-11-27 10:57

Uchwała Nr LIX/287/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-10-19 08:19

Uchwała Nr LIX/286/2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-10-19 08:19

Uchwała Nr LIX/285/2018 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-10-19 08:19

Uchwała Nr LIX/284/2018 w sprawie Statutu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-10-19 08:19

Uchwała Nr LIX/283/2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nieborów na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-10-19 08:19

Uchwała Nr LVIII/282/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bobrowniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-25 09:54
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 08:11

Uchwała Nr LVIII/281/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-25 09:54

Uchwała Nr LVIII/280/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/268/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nieborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-25 09:54

Uchwała Nr LVIII/279/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-25 09:54

Uchwała Nr LVIII/278/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-25 09:54

Uchwała Nr LVII/277/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/276/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/275/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/274/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/273/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/272/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bez przetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczenia przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/270/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/269/2018 w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 09:56

Uchwała Nr LVII/268/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nieborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/267/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/266/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVII/265/2018 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2018”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-12 10:28

Uchwała Nr LVI/264/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/263/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łowiczu w sprawie podziału powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze i ustalenie ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 10:26

Uchwała Nr LVI/262/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Gminy Nieborów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/261/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/260/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/258/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Bobrowniki, Kompina, Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LVI/257/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Michałówek, Nieborów i Piaski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-06-14 10:30

Uchwała Nr LV/256/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-05-08 12:26

Uchwała Nr LV/255/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-05-08 12:26

Uchwała Nr LIV/254/2018 w sprawie zmian w Wieloetniej Prognozie Finansowej Gminy Niebobrów na lata 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-05-08 12:26
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 12:24

Uchwała Nr LIV/253/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-05-08 12:26

Uchwała Nr LIII/252/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 14:41

Uchwała Nr LIII/251/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 11:54

Uchwała Nr LIII/250/2018 w sprawie podziału Gminy Nieborów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 14:45

Uchwała Nr LIII/249/2018 w sprawie podziału Gminy Nieborów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 14:43

Uchwała Nr LIII/248/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 11:53

Uchwała Nr LIII/247/2018 w sprawie ustalenia udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 11:53

Uchwała Nr LIII/246/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 11:53

Uchwała Nr LII/245/2018 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nieborów na lata 2018- 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-30 07:53

Uchwała Nr LII/244/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51

Uchwała Nr LII/243/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51

Uchwała Nr LII/242/2018 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2018”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51

Uchwała Nr LII/241/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 11:48

Uchwała Nr LII/239/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-03-30 07:51

Uchwała Nr LI/238/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-02-01 11:31
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 11:31

Uchwała Nr LI/237/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-02-01 11:31
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-07 08:10

Uchwała Nr LI/236/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nieborów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorzadu terytorialnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-02-01 11:31
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 11:29

Uchwała Nr LI/235/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nieborów odpowiedzialny za treść Tadeusz Kozioł
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-02-01 11:31
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20807
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-27 10:56:01