Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 17.05.2021 r.

 MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 31 maja 2021 r. (poniedziałek) XXXVIII  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdań za 2020 rok z działalności:
  a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  b) Gminnej Biblioteki Publicznej;
  c) Gminnego Ośrodka Kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/102/19 r. z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 4 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Bełchowie przy Przemysłowej 7.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Bełchowie przy Przemysłowej 25.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.
 14. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami. 
 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 18. Zakończenia obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-05-26 13:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78729
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13