Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 22.05.2023r.

                                                               MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 29 maja 2023 r. (poniedziałek) LXIV  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. ochrony zwierząt i współpracy instytucji i organizacji wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt: organów samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i Inspekcji Weterynaryjnej oraz zagadnień związanych z aktualną sytuacją epizootyczną.
 6. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.
 12. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami. 
 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zakończenia obrad LXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2023-05-22 17:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-19 07:56:39