Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 Nieborów, dnia 08.06.2017r.

                                                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póżn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA IV NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;

 I.  DZIERZGÓWEK;

1/ działka nr 337/11, o pow. 0,1470 ha  KW LD10/00038781/9,
    Cena wywoławcza  -  47 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego
     -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

2/ działka nr 337/12, o pow. 0,1392 ha KW LD10/00038781/9,
    Cena wywoławcza – 46 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego
    – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

3/ działka nr 337/14, o pow. 0,1383 ha  KW LD10/00038781/9,
    Cena wywoławcza  - 46 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana.   Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego
    – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

Nieruchomości ww. nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach: 02.09.2016r.   10.11.2016r  16.03.2017r.

1/. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017r. o godz.10.00,
     w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,   
     Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.  

2/. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Nr
     05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów, 
     najpózniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 15 lipca 2017r.  
     Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty
     na konto Gminy Nieborów.
     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
     który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
     Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika,
     który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

3/. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

4/. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością
     przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

5/. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej
     niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,
     kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu,
     pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
     Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności
     na rachunek Gminy Nieborów.

6/. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać
      w Urzędzie Gminy Nieborów, pokój nr 106, tel. 46 8385613.

7/. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
      z uzasadnionej przyczyny.

                                            

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-06-08 11:15
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-08 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57