Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Nieborów,  dnia 06.05.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póżn. zm./ i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póżn. zm./.

 

                                            WÓJT GMINY NIEBORÓW

            OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)

            na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;

 

I. DZIERZGÓW;

 1. działka nr 152, o pow. 0,4200 ha  KW LD10/00040285/9, 
  Cena wywoławcza -  9 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej. Teren rolny – Ps. Brak planu zagosp. przestrzen.
   
 2. działka nr 254/2, o pow. 1,3400 ha  KW LD10/00040285/9, 
  Cena wywoławcza – 35 600,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny leśne i rolne RL,R oraz w części brak planu zag. przestrzen. – R i Ls
   
 3. działka nr 253, o pow. 2,0100 ha  KW LD10/00040285/9, 
  Cena wywoławcza -  39 800,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej. Teren rolny R i Ps. Brak planu zag. przestrzen.
   
 4. działka nr 318/2, o pow. 1,2400 ha  KW LD10/00040285/9, 
  Cena wywoławcza  -  28 200,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Teren rolny – R i Ps. Brak planu zag. przestrzennego
   
 5. działka nr 273/2, o pow. 1,7700 ha,  KW LD10/00040284/2, 
  Cena wywoławcza  -  31 670,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny leśne i rolne RL,R oraz w części brak planu zag. przestrzen. – R i Ps
   

II DZIERZGÓWEK;

 1. działka nr 219/9 i 221/12 o ogólnej pow. 0,1630 ha KW LD10/00033781/4 i LD10/00039216/5,   
  Cena wywoławcza  -  62 854,40 zł  wraz z podatkiem VAT
  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

III. BOBROWNIKI;

 1. działka nr 687,  o pow. 0,8000 ha  KW LD10/00038729/7, 
  Cena wywoławcza  -  18 100,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne leśne – R i Ls.  Brak planu zag. przestrzennego.

IV. MYSŁAKÓW;

 1. działka nr 64, o pow. 0,6200 ha  KW LD10/00038730/0, 
  Cena wywoławcza  -  11 100,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps.  Brak planu zag. przestrzennego.
   
 2. działka nr 333, o pow. 0,3000 ha  KW LD10/00038514/0, 
  Cena wywoławcza  -  5 100,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps.  Brak planu zag. przestrzennego.

V. PATOKI;

 1. działka nr 155, o pow. 0,3000 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  26 300,00 zł (z VAT)
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową i w części brak planu.
   
 2. działka nr 416/1, o pow. 0,0200 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  300,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 3. działka nr 416/2, o pow. 0,1000 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  1 500,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 4. działka nr 421/1, o pow. 0,0300 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  460,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 5. działka nr 421/2, o pow. 0,0800 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  1 120,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 6. działka nr 465/2, o pow. 0,1300 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  1 990,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 7. działka nr 505/1, o pow. 0,0300 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  460,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 8. działka nr 505/2, o pow. 0,1400 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  2 140,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 9. działka nr 520/1, o pow. 0,0400 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  610,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 10. działka nr 520/2, o pow. 0,1900 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  2 900,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 11. działka nr 542/1, o pow. 0,0500 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  760,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
   
 12. działka nr 542/2, o pow. 0,1700 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  2 600,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.

                                    III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

             na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;  

 

I. DZIERZGÓW;    

 1. działka nr 285,  o pow. 1,1900 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza  -  18 000,00 zł
  Nieruchomość rolna, bez dostępu do drogi publicznej. Grunty rolne – R Brak planu zagosp. przestrzennego.
   
 2. działka nr 289,  o pow. 0,5100 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza  -  8 000,00 zł
  Nieruchomość rolna, bez dostępu do drogi publicznej. Grunty rolne – R  Brak planu zagosp. przestrzennego
   
 3. działka nr 290, o pow. 1,7200 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza --  27 000,00 zł
  Nieruchomość rolna, bez dostępu do drogi publicznej. Grunty rolne – R  Brak planu zagosp. przestrzennego
   
 4. działka nr 309,  o pow. 0,8600 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza - 25 000,00 zł (z podatkiem VAT)
  Grunty rolne – R i zadrzewione – Lz  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.

II. KAROLEW;         

 1. działka nr 5,  o pow. 0,5000 ha  KW LD10/00025593/0  
  Cena wywoławcza  -  46 000,00 zł (z podatkiem VAT)
  Grunty rolne – R  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo – usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.
   
 2. działka nr 6,  o pow. 0,5800 ha  KW LD10/00025593/0  
  Cena wywoławcza  - 60 000,00 zł (z podatkiem VAT)
  Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.       

Nieruchomości te, nie zostały sprzedane w dwóch kolejnych przetargach przeprowadzonych w dniach -  30.10.2014r.  i  05.03.2015r. 

 

1/. Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015r. o godz.10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,   

     Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.  

2/. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Nr

     05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów,  najpózniej na 3 dni przed otwarciem

     przetargu tj. do dnia 8 czerwca 2015r.  

     Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od

     zawarcia umowy.

     Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej

     ceny należności.

3/. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

4/. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed

     przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

5/. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na    

     1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny

     nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

     Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy

     Nieborów.

6/. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,

     pokój nr 106, tel. 46 8385613.

7/. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                             Wójt Gminy Nieborów

                                                                                 /-/Andrzej Werle       

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-05-06 09:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-06 09:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27615
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57