Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 Nieborów,  dnia 01.09.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póżn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póżn. zm.).

 

WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;

 

I. DZIERZGÓW;

 1. działka nr 152, o pow. 0,4200 ha  KW LD10/00040285/9,
  Cena wywoławcza -  7 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej. Teren rolny – Ps. Brak planu zagosp. przestrzen.
 2. działka nr 254/2, o pow. 1,3400 ha  KW LD10/00040285/9,
  Cena wywoławcza – 29 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny leśne i rolne RL,R oraz w części brak planu zag. przestrzen. – R i Ls
 3. działka nr 253, o pow. 2,0100 ha  KW LD10/00040285/9,
  Cena wywoławcza -  30 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej. Teren rolny R i Ps. Brak planu zag. przestrzen.
 4. działka nr 318/2, o pow. 1,2400 ha  KW LD10/00040285/9,
  Cena wywoławcza  -  25 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Teren rolny – R i Ps. Brak planu zag. przestrzennego
 5. działka nr 273/2, o pow. 1,7700 ha,  KW LD10/00040284/2, 
  Cena wywoławcza  -  27 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny leśne i rolne RL,R oraz w części brak planu zag. przestrzen. – R i Ps

II. BOBROWNIKI;

 1. działka nr 687,  o pow. 0,8000 ha  KW LD10/00038729/7, 
  Cena wywoławcza  -  15 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne leśne – R i Ls.  Brak planu zag. przestrzennego.

III. MYSŁAKÓW;

 1. działka nr 64, o pow. 0,6200 ha  KW LD10/00038730/0, 
  Cena wywoławcza  -  7 000,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps.  Brak planu zag. przestrzennego.
 2. działka nr 333, o pow. 0,3000 ha  KW LD10/00038514/0, 
  Cena wywoławcza  -  3 500,00 zł  
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps.  Brak planu zag. przestrzennego.

V.  PATOKI;

 1. działka nr 505/1, o pow. 0,0300 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  380,00 zł    
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
 2. działka nr 520/1, o pow. 0,0400 ha  KW LD10/00044822/4,
  Cena wywoławcza  -  500,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.
 3. działka nr 542/1, o pow. 0,0500 ha  KW LD10/00044822/4, 
  Cena wywoławcza  -  600,00 zł
  Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps. Brak planu zag. przestrzennego.

Nieruchomości te, nie zostały sprzedane w przetargu przeprowadzonym w dniu 11.06.2015r.

IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;  

I. DZIERZGÓW;    

 1. działka nr 289,  o pow. 0,5100 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza  -  6 000,00 zł   
  Nieruchomość rolna, bez dostępu do drogi publicznej. Grunty rolne – R  Brak planu zagosp. przestrzennego
 2. działka nr 309,  o pow. 0,8600 ha  KW LD10/00040286/6  
  Cena wywoławcza - 20 000,00 zł (z podatkiem VAT)   
  Grunty rolne – R i zadrzewione – Lz  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.

II. KAROLEW;         

 1. działka nr 5,  o pow. 0,5000 ha  KW LD10/00025593/0  
  Cena wywoławcza  -  42 000,00 zł (z podatkiem VAT)    
  Grunty rolne – R  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo – usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.
 2. działka nr 6,  o pow. 0,5800 ha  KW LD10/00025593/0  
  Cena wywoławcza  - 55 000,00 zł (z podatkiem VAT)   
  Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.       

Nieruchomości te, nie zostały sprzedane w trzech kolejnych przetargach przeprowadzonych w dniach -  30.10.2014r.    05.03.2015r.  i 11.06.2015r.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 pażdziernika 2015r. o godz.10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,  
  Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.
 2. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto
  Nr 05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów, 
  najpózniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 5 pażdziernika 2015r.

       Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

       Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

       Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
   
 3. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.
 4. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
 5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
       Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Nieborów.
 6. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,  pokój nr 106, tel. 46 8385613.
 7. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                 Wójt Gminy Nieborów

                                                                                     /-/ Andrzej Werle       

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-09-01
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-09-01 09:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-01 09:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27599
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57