Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Nieborów, dnia 17.02.2016r.            

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póżn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

 

WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA III NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;

 

I. DZIERZGÓW;

1/ działka nr 318/2, o pow. 1,2400 ha  KW LD10/00040285/9,  Cena wywoławcza  -  21 000,00 zł

    Nieruchomość niezabudowana. Teren rolny – R i Ps. Brak planu zag. przestrzennego

II. BOBROWNIKI;

2/ działka nr 687,  o pow. 0,8000 ha  KW LD10/00038729/7,  Cena wywoławcza  -  13 000,00 zł

    Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne leśne – R i Ls.  Brak planu zag. przestrzennego.

III. MYSŁAKÓW;

3/ działka nr 64, o pow. 0,6200 ha  KW LD10/00038730/0,  Cena wywoławcza  -  5 000,00 zł

    Nieruchomość niezabudowana. Tereny rolne – Ps.  Brak planu zag. przestrzennego.

Wymienione nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń i zobowiązań

Nieruchomości te, nie zostały sprzedane w dwóch kolejnych przetargu przeprowadzonych w dniach -  11.06.2015r. i 08.10.2015r.

V NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;  

 

I. DZIERZGÓW;    

1/ działka nr 309,  o pow. 0,8600 ha  KW LD10/00040286/6   Cena wywoławcza - 17 000,00 zł (z podatkiem VAT)

    Grunty rolne – R i zadrzewione – Lz  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej

    z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.

II. KAROLEW;         

2/ działka nr 5,  o pow. 0,5000 ha  KW LD10/00025593/0   Cena wywoławcza  -  40 000,00 zł (z podatkiem VAT)

     Grunty rolne – R  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo –

     usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.

3/ działka nr 6,  o pow. 0,5800 ha  KW LD10/00025593/0   Cena wywoławcza  - 50 000,00 zł (z podatkiem VAT)

    Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Przeznaczenie w planie zagosp.

    przestrzen. – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową – 11.06.RMu  oraz w części brak planu z.p.

Wymienione nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń i zobowiązań.       

Nieruchomości te, nie zostały sprzedane w czterech kolejnych przetargach przeprowadzonych w dniach -  30.10.2014r.    05.03.2015r.   11.06.2015r.  i  08.10.2015r.

 

1/. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2016r. o godz.10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,   

     Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.  

2/. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Nr

     05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów,  najpózniej na 3 dni przed otwarciem przetargu

     tj. do dnia 21 marca 2016r.  

     Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

     Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej

     ceny należności.

3/. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

4/. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem,

     gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

5/. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na 1 dzień przed    

     dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto

     osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

     Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Nieborów.

 

6/. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,  pokój nr 106,

     tel. 46 8385613.

7/. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                          Wójt Gminy Nieborów

                                                                                             /-/ Andrzej Werle  

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-02-17 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 12:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26717
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57