Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 Nieborów, dnia 06.02.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póżn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

  WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA III NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości;

  I.  DZIERZGÓWEK;

1/ działka nr 337/11, o pow. 0,1470 ha  KW LD10/00038781/9, Cena wywoławcza  -  48 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

2/ działka nr 337/12, o pow. 0,1392 ha KW LD10/00038781/9, Cena wywoławcza – 47 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

3/ działka nr 337/13, o pow. 0,1391 ha KW LD10/00038781/9, Cena wywoławcza – 47 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami MNu.

4/ działka nr 337/14, o pow. 0,1383 ha  KW LD10/00038781/9, Cena wywoławcza  - 47 000,00 zł (z podatkiem VAT)
    Nieruchomość niezabudowana.   Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu.

Nieruchomości ww. nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach: 02.09.2016r.  i 10.11.2016r

 ORAZ I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości;

II.  MYSŁAKÓW;   

1/  działka nr 547, o pow. 0,0200 ha  KW LD10/00007779/6, Cena wywoławcza – 10 578,00 zł (z podatkiem VAT)
     Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNu

 1/. Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz.10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.  

2/. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Nr
     05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów,  najpózniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 13 marca 2017r.  

     Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

     Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

3/. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

4/. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

5/. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Nieborów.

6/. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,  pokój nr 106, tel. 46 8385613.

7/. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wójt Gminy Nieborów
/-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-02-06 21:05
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-06 21:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57