Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieborów

Od dnia 01.02.2020 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów Nr XVIII/110/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. wynosić będzie:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 56,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *,
 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 28,57 % należnej miesięcznej opłaty i wynosi 20,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość..

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z  części opłaty z powodu zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca w którym zostanie złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

                                 UWAGA  !!!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Opłatę należy wnosić: 

 1.  na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330  BSZŁ O/Nieborów

 wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2020 r.,

      2. lub - kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek  10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45)

     wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,

     3. lub - u inkasenta – sołtysa wsi.

 

Terminy płatności:

 1. I kwartał do 20.02.2020 r.
 2. II kwartał do 20.05.2020 r.
 3. III kwartał do 20.08.2020 r.
 4. IV kwartał do 20.11.2020 r.

 

Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2020-01-24 09:40
 • zmodyfikował: Justyna Pękosz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 10:47

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-01-24 09:37 przez Justyna Pękosz
 • zmieniono 2020-01-24 09:46 przez Justyna Pękosz
 • zmieniono 2020-01-24 10:44 przez Justyna Pękosz
 • zmieniono 2020-01-24 10:47 przez Justyna Pękosz

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2020-01-24 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-04 11:51