Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 18.11.2019 r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy
w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia
3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 29 listopada 2019 r. (piątek)
XVII sesję
VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLIII/144/06/ Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723).
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Podsumowanie  pracy placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie Gminy Nieborów  za rok szkolny 2018/2019.
 11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy o złożonych  oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Wójta Gminy o  realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 15. Zakończenie obrad XVII  Sesji Rady Gminy Nieborów.                                                                                           
                                                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-21 07:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 07:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13