Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 12.12.2019 r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 15 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy
w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia
3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
XVIII sesję
VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nieborów na rok szkolny 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nieborów za udział
  w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023.
 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 13. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-13 12:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78719
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13