Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 18.06.2020r.

                                                                  

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
XXV  sesję
VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieborów na rok szkolny 2020/2021,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2020 r.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi  wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok 2019 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za  rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Wójta Gminy o  realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania,  wnioski i sprawy rożne.
 17. Zakończenia obrad  XXV Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-18
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-06-23 09:37
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-25 08:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13