Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 23.11.2020 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Nieborów.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Nieborów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Kompina, Nieborów.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oraz powierzchni dachu na okres
  5 lat.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 141 położonej w Dzierzgowie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diety dla sołtysów Gminy Nieborów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024.

 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nieborów w roku szkolnym 2019/2020.

 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.

 17. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.

 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.

 19. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-23
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-11-25 08:58
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 14:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13