Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 15.12.2020 r.

                                                                                                                                          

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 

              Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) XXXII  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na 2021 r.              
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
  z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 – 2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2021 wraz
  z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2021”.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.  
 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 17. Zakończenia obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-12-18 10:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78749
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13