Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 15.01.2021 r.

 MIESZKAŃCY  GMINY  NIEBORÓW

              Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) XXXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2014 - 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczących podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Nieborów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Nieborów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Nieborów na 2021 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2020 r.
 12. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.  
 13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 14. Zakończenia obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

   Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-15
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-01-19 07:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13