Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 15.06.2021r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

              Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
XL  sesję
VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Informacja Powiatowego Komendanta Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Nieborów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok 2020 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 17. Zakończenia obrad XL Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-06-22 08:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13