Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 22.11.2021r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) XLV  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podsumowanie pracy placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie Gminy Nieborów za rok szkolny 2020/2021.
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Nieborów.
 9. Podjęcie w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2021”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – zadanie: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 18. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 19. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 20. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-11-23 09:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13