Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 20.12.2021r. 

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

  Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek)
XLVII  sesję
VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
  z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 – 2028.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 18. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-12-22 07:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13