Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 21.03.2022r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 28 marca 2022 r. (poniedziałek) L sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Nieborów z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Nieborów za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 – 2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nieborów na lata 2022-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Nieborów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2022 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień Covid-19.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022-2028.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 18. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 19. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 20. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Nieborów.

    Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2022-03-22 10:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13