Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 20.06.2022r.

                                                                         MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) LIII  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.
Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Informacja Powiatowego Komendanta Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Nieborów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Nieborów do organu regulacyjnego celem wydania opinii.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022-2028.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok 2021 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 17. Zakończenia obrad LIII Sesji Rady Gminy Nieborów.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2022-06-23 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13