Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 21.11.2022r.

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek)  LVIII  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Nieborów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 313/3 położonej w miejscowości Janowice gm. Nieborów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Bełchowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022-2028.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nieborów w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 17. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2022-11-22 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78746
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13