Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 23.01.2023r.

                                                                                     MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) LX  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania pomocy  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem  „ Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Nieborów na 2023 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2022 r.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 15. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy Nieborów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-30 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13