Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, 20.03.2023r.

                                                                                     MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW                                       

 Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) LXII  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

  Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej Spichlerza w Muzeum w Nieborowie i Arkadii”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. Zabezpieczenie, zachowanie
  i utrwalenie substancji zabytkowej Świątyni Diany w Arkadii”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku „Prace remontowe wnętrza
  w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Macieja Ap. i św. Małgorzaty dz. m
  w Bednarach”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku „Prace konserwatorskie
  w obrębie polichromii ścian i sklepień prezbiterium kościoła pw. Św. Wojciecha
  w Kompinie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. „Kompleksowa rewitalizacja budynku kościoła parafialnego pw. świętego Macieja Apostoła w Bełchowie 
  i cmentarza przykościelnego wraz przyległymi zabudowaniami i okalającym murem”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pn.„ Remont więźby wraz
  z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku „Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów
  w 2023 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.
 2. Roczne sprawozdanie wójta gminy Nieborów z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.
 3. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”, za lata 2020-2021.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy rożne.
 7. Zakończenie obrad LXII Sesji Rady Gminy Nieborów.

                                                                         

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Krzysztof Osóbka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2023-03-20 18:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-22 17:48:28