Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-25 13:42
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 13:41

Uchwała Nr IV/24/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 14:17

Uchwała Nr III/22/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/21/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/20/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/19/18 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/18/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nieborów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/16/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nieborów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/14/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr III/13/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-25 13:51
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 13:49

Uchwała Nr III/12/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-01-11 14:21

Uchwała Nr II/11/18 w sprawie reprezentowania Gminy Nieborów w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:41

Uchwała Nr I/9/18 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:34

Uchwała Nr I/8/18 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Nieborów i ustalenia składów osobowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:32

Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:48

Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr I/4/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43

Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radna Senior - Barbara Kostusiak
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-12-04 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10514
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-09 10:47:49