Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Mapa Gminy
  • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018:
- o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,
- o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nieborów zarządzonych na dzień 21 paździrnika 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nieborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2, 7, 15

Powiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Komunikat Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach radnych do Rady Gminy Nieborów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II przyznane numery dla powiatów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania komisji wyborczych w gminie Nieborowie

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowań

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na rdnych

Komunikat o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Komunikat z pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nieborowie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie podziału Gminy Nieborów na okręgi wyborcze

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgoda na przyęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 212018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-12 09:38:08