Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.nieborow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • epuap
  • Mapa Gminy
  • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016 r. nr ROS.6220.2.2015.JS przeniesionej decyzją z dnia 15.10.2018 r. nr ROS.6220.21.2018.JS oraz decyzją z dnia 11.10.2019 r. nr ROS.6220.16.2019.JS wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej), o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 239/2, 239/4, 241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 58 obręb: Dzierzgówek, gmina: Nieborów

Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014467 – most na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej nr 2714 E relacji Ruszki – Kompina – Nieborów w miejscowości Kompina, realizowane na działkach nr 139, 328, 346, 761, 345, 217, 218, 553, 628/1 i 628/2

Przebudowa drogi gminnej Nieborów-Sypień, realizowana na działkach nr 869, obręb Nieborów i nr 145, 544/1, 520/3, 222/1 i 260/3 obręb Sypień

Budowa dwóch dróg gminnych o długości 1,00 km na odcinku od autostrady A2 – obręb Dzierzgów do drogi krajowej nr 70 w m. Bełchów oraz o długości 1,221 km na odcinku od drogi krajowej nr 70 do drogi gminnej położonej w obrębie Bełchów wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 – (km 13+662) w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów oraz budowa infrastruktury towarzyszącej

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW i pow. do 2,0 ha wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 49 położonej w Dzierzgówku

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 23/2, obręb Karolew, gmina Nieborów

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewid. nr 373, 374/2, 371, ... w m. Dzierzgów gm. Nieborów


Budowa budynku cynkowni płatkowej na działce nr 716/9 w miejscowości Bełchów


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1705
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-14 08:22