Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Metryka

 • opublikował: Marcin Antonik
  data publikacji: 2022-12-19 14:00

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Metryka

 • opublikował: Marcin Antonik
  data publikacji: 2022-12-19 14:00

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki GMSYNERGY Sp. z o.o., Sp. J., ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Macieja Krzeszewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q = 25,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę istniejącego wodociągu wiejskiego - ujęcia wód podziemnych w m. SYPIEŃ - studni nr 2, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 589 obrębu Sypień, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie.

Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o numerach: 393/5, 395/5, 397/5, 399/5, 401/5, 403/5, 405/3, 407/5, 409/5, 411/5, 414/5, 417/5, 420/5, 423/7, 426/5, cz. 392, cz. 394, cz. 396, cz. 398, cz. 400, cz. 402, cz. 404, cz. 406, cz. 408, cz. 410, cz. 413, cz. 416, cz. 419, cz. 422/2, cz. 425, cz. 428/1, 428/4, cz. 510/5, cz. 514, 393/3, 395/3, 397/3, 399/3, 401/3, 403/3, 405/1, 407/3, 409/3, 411/3, 414/3, 417/3, 420/3, 423/5, 426/3, 429/1, 423/4, obręb Dzierzgów, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

drukuj (Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o numerach: 393/5, 395/5, 397/5, 399/5, 401/5, 403/5, 405/3, 407/5, 409/5, 411/5, 414/5, 417/5, 420/5, 423/7, 426/5, cz. 392, cz. 394, cz. 396, cz. 398, cz. 400, cz. 402, cz. 404, cz. 406, cz. 408, cz. 410, cz. 413, cz. 416, cz. 419, cz. 422/2, cz. 425, cz. 428/1, 428/4, cz. 510/5, cz. 514, 393/3, 395/3, 397/3, 399/3, 401/3, 403/3, 405/1, 407/3, 409/3, 411/3, 414/3, 417/3, 420/3, 423/5, 426/3, 429/1, 423/4, obręb Dzierzgów, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) - odcinek łódzki".

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłaków w ulicach Dąbrowskiej, Rybackiej, Chopina, Konopnickiej, Mickiewicza, Moniuszki oraz Brzozówek i Łowickiej wraz z budową pompowni i tłoczni ścieków sanitarnych oraz odcinka tłocznego i oczyszczalni ścieków – etap I. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłaków w ulicy Skierniewickiej (DK90), ul. Piaskowej oraz drogach wewnętrznych wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych oraz odcinka tłocznego do oczyszczalni ścieków – etap II.

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłaków w ulicach Dąbrowskiej, Rybackiej, Chopina, Konopnickiej, Mickiewicza, Moniuszki oraz Brzozówek i Łowickiej wraz z budową pompowni i tłoczni ścieków sanitarnych oraz odcinka tłocznego i oczyszczalni ścieków – etap I. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłaków w ulicy Skierniewickiej (DK90), ul. Piaskowej oraz drogach wewnętrznych wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych oraz odcinka tłocznego do oczyszczalni ścieków – etap II.)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 10 (popiołów lotnych i odpadów betonowych) oraz budowie, przebudowie i rozbudowie Zakładu BRUK-BET w Bełchowie wraz z infrastrukturą techniczną należącego do BRUK-BET Sp. z o.o. w Niecieczy, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 716/7, 716/8, 716/14 obręb: Bełchów, gmina: Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

drukuj (Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 10 (popiołów lotnych i odpadów betonowych) oraz budowie, przebudowie i rozbudowie Zakładu BRUK-BET w Bełchowie wraz z infrastrukturą techniczną należącego do BRUK-BET Sp. z o.o. w Niecieczy, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 716/7, 716/8, 716/14 obręb: Bełchów, gmina: Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.)

Ogłoszenie dot. wydania postanowienia znak GRP.6220.9.6.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 455/3, w obrębie Łasieczniki, gmina Bolimów"

drukuj (Ogłoszenie dot. wydania postanowienia znak GRP.6220.9.6.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 455/3, w obrębie Łasieczniki, gmina Bolimów")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów - Stanisław Linart
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2022-04-11 12:11

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolimów znak: GRP.6220.9.2021 z dnia 30.12.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 455/3 w obrębie Łasieczniki, gmina Bolimów".

drukuj (Zawiadomienie Wójta Gminy Bolimów znak: GRP.6220.9.2021 z dnia 30.12.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 455/3 w obrębie Łasieczniki, gmina Bolimów".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Linart - Wójt Gminy Bolimów
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2022-01-05 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-07 07:39:34