Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

Data: 29.07.2015r.

Znak: GKI.6721.1.3.2015

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 48 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego

 

postanawiam

Odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień.

 

uzasadnienie

Rada Gminy Nieborów podjęła uchwałę Nr IX/30/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928). Zmiana planów ma wyłącznie na celu dopuszczenia nadbudowy o poddasze użytkowe, istniejących budynków mieszkalnych o dwóch kondygnacjach nadziemnych.

            Z uwagi na to, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią niewielkie modyfikacje ustaleń obowiązujących wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 2 lipca 2015r (Znak WOOŚ.411.168.2015.AJ.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzyskano uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu pismem z dnia 16 czerwca 2015r nie uzyskano odpowiedzi w terminie ustawowym co należy rozumieć jako milcząca zgodę na propozycję odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany miejscowego planu. Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

                                                                                               Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                     Andrzej Werle

 

drukuj (Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Niedbałka
  data wytworzenia: 2015-07-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-07-30 11:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-30 11:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 09:43:43