Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nieborów

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,

fragmenty wsi Bełchów, Kompina, Nieborów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r. poz. 283) w nawiązaniu do Uchwały Nr LVI/258/2018  z dnia 29 maja 2018 r. ze zmianą uchwałą Nr VII/49/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Kompina, Nieborów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Kompina, Nieborów wraz z prognozą wpływu na środowisko, w dniach od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieborów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Nieborów do rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy Nieborów

(-) Jarosław Papuga

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2020-03-12
  • opublikował: Urszula Fijałkowska
    data publikacji: 2020-03-12 08:24
  • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 08:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54500
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 15:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 662567
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:01

Stopka strony