Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Sypień.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr XVI/72/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Sypień.

Granice obszaru objętego planem są wyznaczone na załączniku graficznym do ww uchwały, który jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nieborowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów na adres 99-416 Nieborów Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 22 lutego 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                             Wójt Gminy Nieborów

                                                                                   Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-01-18 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 185176
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-12-03 11:28