Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieborów, dnia 30.05.2016 r.

GKI. 6733.3.2016

                                                  

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

 

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z póżn. zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 23 maja 2016r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej,  realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w miejscowości Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr  457.

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Andrzej Werle

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-05-30 13:28
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 13:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 178057
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-11-22 12:18