Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE  NR  19/2015
Wójta Gminy Nieborów
z dnia 17.07.2015r.

w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Nieborów

 

           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz  art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.      o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446; Dz. U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113 poz. 661)  zarządzam, co następuje;

 

§ 1.1.  Zakłada się gminną ewidencję zabytków gminy Nieborów, zwaną dalej „Ewidencją”.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 prowadzi się w formie kart adresowych.

3. Wykaz zbioru kart adresowych obiektów architektonicznych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykaz zbioru kart adresowych obiektów archeologicznych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.

2. Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów i obszarów, następować będzie zarządzeniem Wójta Gminy Nieborów, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach dla wprowadzonych w Ewidencji zmian.  

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Nieborów

                                                                                        /-/ Andrzej Werle

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-10-22 12:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 11:32

                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2015
                                                          Wójta Gminy Nieborów
                                                          z dnia 17.07.2015 r.

OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW GMINY NIEBORÓW

Lp

LOKALIZACJA

NR

NAZWA OBIEKTU
i CZAS POWSTANIA

NR REJESTRU

1

Arkadia

89

Park romantyczny wraz z pawilonami 4 ćw. XVII – XIX w.

205/P-IV-3  z 26.10.1948r.

2

Arkadia

89

Akwedukt - 1784r.

545/81  z 12.08.1967r.

3

Arkadia

89

Brama Cyrku - 1804r.

546/82  z 12.08.1967r.

4

Arkadia

89

Brama czasu - 1810r.

 

5

Arkadia

89

Brama historyczna - 1810r.

 

6

Arkadia

89

Domek gotycki (przybytek Nieszczęścia i Melancholii) - 1800r.

542/78  z 12.08.1967r.

7

Arkadia

89

Dom Murgrabiego - 1800r.

540/76  z 12.08.1967r.

8

Arkadia

89

Dom Arcykapłana - 1783r.

539/75  z 12.08.1967r.

9

Arkadia

89

Dom ogrodnika - XVIII w.

 

10

Arkadia

89

Fragmenty Lapidarialne -  1778-1813r.

 

11

Arkadia

89

Grobowiec złudzeń - 1810r.

 

12

Arkadia

89

Galeria arkadowa - 1800r.

543/79  z 12.08.1967r.

13

Arkadia

89

Jaskinia Sybilii - 1790-1795r.

544/80  z 12.08.1967r.

14

Arkadia

89

Kapliczka na Wzgórzu gotyckim  – 1810r.

 

15

Arkadia

89

Łuk Grecki - 1785r.

541/77  z 12.08.1967r.

16

Arkadia

89

Mur z hermami - 1783r. elementy z ok. 1582r.

 

17

Arkadia

89

Studnia -  pocz. XIX w.

 

18

Arkadia

89

Świątynia Diany -  1783r.

538/74  z 12.08.1967r.

19

Arkadia

89

Kolumna - 1810r.

 

20

Arkadia

89

Dom M. Konopnickiej - 1785r.

 

21

Arkadia

 

Kapliczka przy domu nr 17 - 1951r.

 

22

Arkadia

 

Tama przy parku - XIX w.

 

23

Arkadia,Nieborów, Piaski

 

Aleje Arkadia-Nieborów-Łasieczniki – Piaski  -  XVIII w.

1150/296  z 5.05.1980r.

24

Nieborów

232

Park - 1690r.

561/98 z 12.08.1967r.

25

Nieborów

232

Pałac - 1690 – 1696r.

146/83  z 12.08.1967r.

26

Nieborów

232

Wartownia przy bramie  -  poł. XIX w.

 

27

Nieborów

232

Oficyna  -  I poł. XVIII w.

551/88  z 12.08.1967r.

28

Nieborów

232

Dom oficjalisty I - XVIII/XIX w.

552/89  z 12.08.1967r.

29

Nieborów

232

Dom oficjalisty II - XVIII/XIX w.

553/90   z  12.08.1967r.

30

Nieborow

232

Browar, ob. Oficyna  -  I poł. XVIII w. przebudowa ok. 1774r.

547/84   z 12.08.1967r.

31

Nieborów

232

Budynek gospodarczy (dawny dom ogrodnika z lodownią)  -  4 ćw. XVIII w.

559/96  z 12.08.1967r.

32

Nieborów

232

Oranżeria I - 1775r.

548/85  z 12.08.1967r.

33

Nieborów

232

Oranżeria II - 1775r.

549/86  z 12.08.1967r.

34

Nieborów

232

Chlew  -   4 ćw. XVIII w.

558/95  z 12.08.1967r.

35

Nieborów

232

 Kużnia   -  4 ćw. XVIII w.

557/94  z 12.08.1967r.

36

Nieborów

232

Obora    -   4 ćw. XVIII w.

560/97  z 12.08.1967r.

37

Nieborów

232

Stajnia   -   4 ćw. XVIII w.

554/91  z 12.08.1967r.

38

Nieborów

232

Wozownia    -   XVIII w.

555/92  z 12.08.1967r.

39

Nieborow

232

Kapliczka    -  XVIII – XIX w.

 

40

Nieborów

232

Kapliczka przy wejściu do zespołu pałacowo – parkowego  -  XIX – XX w.

 

41

Nieborów Al. Legionów Polskich

63

Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej    -  1871 – 1883r.

521 z 27.12.1979r.

42

Nieborów Al. Legionów Polskich

63

Plebania   -   XIX w.

 

43

Nieborów

 

Cmentarz rzymsko – katolicki  -  2 poł. XIX w.

802  z  20.11.1991r.

44

Nieborów Aleja Legionów Polskich

63

Cmentarz przykościelny przy kościele par. p.w. MN Bolesnej  -  1871 – 1883r.

 

45

Nieborów, Aleja Legionów Polskich

 

Kapliczka   -   XVIII – XIX w.

 

46

Nieborów, Aleja Legionów Polskich

40

Figura przy domu 38   -  XVIII – XIX w.

 

47

Nieborów

 

Figura przy domu nr 81   -   XIX w.

 

48

Nieborów, Aleja Legionów Polskich

1

Zajazd   -  1766 – 1774r.

 

49

Nieborów

209C

Spichlerz dawnego folwarku   -  XVIII w.

550/87  z 12.08.1967r.

50

Nieborów, Aleja Legionów Polskich

68

Dom ludowy   -  4 ćw. XIX w.

 

51

Nieborów

206

Czworak   -  koniec XIX w.

786  z 27.02.1988r.

52

Nieborów

232

Budynek zarządu folwarku   -  4 ćw.XVIII w.

556/93  z 12.08.1967r.

53

Bednary, ul. Szkolna

36

Cmentarz przykościelny   -  XIX w.

 

54

Bednary, ul. Szkolna

9

Cmentarz rzymsko-katolicki   -  XX w.

 

55

Bednary, ul. Szkolna

9

Kwatera wojenna na cmentarzy rzymsko – katolickim   -  1939 – 1945r.

881  z  14.04.1992r.

56

Bednary, ul. Dworcowa

14

Dworzec kolejowy   -  I ćw. XX w.

 

57

Bednary, ul. Szkolna

36

Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty i Macieja  -  1896-1907r. gruntowna restauracja po pożarze 1918-1925r.

 

58

Bednary, Aleja Legionów Polskich

 

Kapliczka   -  XIX w.

 

59

Bednary, ul. Szkolna

36

Stodoła murowana   -  XX w.

 

60

Bełchów

 

Kościół parafialny p.w. św. Macieja Apostoła  -  1886r. rozbudowany 1900r.

973  z 30.06.1994r.

61

Bełchów

 

Kaplica pogrzebowa  -  XIX – XX w.

 

62

Bełchów

 

Cmentarz przykościelny przy Kościele par. p.w. św. Macieja Apostoła   -  1900r.

973  z 30.06.1994r.

63

Bełchów

 

Cmentarz grzebalny   -  XX w.

 

64

Bełchów

 

Kapliczka   -  XIX – XX w.

 

65

Bełchów

 

Kapliczka   -  XIX – XX w.

 

66

Bełchów, ul. Dworcowa

 

Dworzec kolejowy   -  pocz. XX w.

 

67

Bobrowniki

 

Kapliczka    -  1920r.

 

68

Dzierzgów

 

Kapliczka    -  XX w.

 

69

Julianów, Aleja Legionów Polskich

 

Kaplica poświęcona poległym w latach 1919-1920    -   I.30 XX w

 

70

Kompina

 

Kościół  -  1897-1900r. odbudowany 1946r.

 

71

Kompina

 

Kapliczka przy murze ogrodzenia plebanii  - 1920r.

 

72

Kompina

 

Cmentarz przykościelny  -  ok. 1900r.

 

73

Kompina

 

Cmentarz grzebalny  -  XX w.

 

74

Kompina

 

Aleja do cmentarza grzebalnego  -  XX w.

 

75

Kompina

 

Plebania   -  pocz. XX w.

 

76

Kompina

 

Cmentarz wojenny z II wojny światowej   -  1939r.

911  z 21.12.1992r.

77

Kompina

 

Cmentarz grzebalny   -  XX w.

 

78

Kompina

 

Kapliczka    -  1920r.

 

79

Kompina

 

Kapliczka    -  1920r.

 

80

Kompina

9

Stajnia w zagrodzie 9   -  XIX – XX w.

 

81

Kompina

19

Dom Nr 19   -  XIX – XX w.

 

82

Kompina

74

Dom Nr 74   -  1929r.

 

83

Kompina

81

Dom Nr 81   -  I ćw. XX w.

 

84

Kompina

91

Dom Nr 91   -  XIX – XX w.

 

85

Kompina

91

Stajnia przy domu Nr 91  -  XIX-XX w.

 

86

Kompina

 

Most drewniany   -  XX w.

 

87

Sypień

36

Dom Nr 36   -  2 poł. XIX w.

 

88

Sypień

 

Kapliczka   -  XX w.

 

89

Karolew

 

Cmentarz ewangelicki   -  XX w.

 

90

Patoki

 

Słup graniczny księstwa łowickiego  -  1829r.

2723-VI-30/36 z 16.03.1961r.

91

Patoki

 

Kapliczka   -  I ćw. XX w.

 

92

Patoki

 

Dom dróżnika   -  I poł. XIX w.

614/181  z 24.08.1967r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-10-22 12:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 12:24

                                                    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015
                                                    Wójta Gminy Nieborów
                                                    z dnia 17.07.2015 r.

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW GMINY NIEBORÓW

 

Lp

Lokalizacja

Nazwa obiektu

Czas powstania

 Oprac. karty

1.

Arkadia – Brzozowek

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  59-56 nr st. 38

Wczesne
średniowiecze

Maj 2012  -  Gmina Nieborów

2.

Arkadia  - Zielkówka

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  59-56 nr st. 53

neolit

Maj 2012r.  - Gmina  Nieborów

3.

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada AZP 59-57 nr st. 1

Okres lateński, ok. wpływów rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

4.

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada AZP 59-57 nr st. 2

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

5.

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada AZP 59-57 nr st. 3

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

6

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada AZP 59-57 nr st. 4

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

7

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada AZP 59-57 nr st. 5

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

8

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada, osadnictwo

AZP 59-57 nr st. 6

Okres lateński, ok. wpływów rzymskich, ok. halsztacki, ok. lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

9

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 7

Halsztat, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

10

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada i ślady pól

AZP 59-57 nr st. 8

Póżne średniowiecze,
okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

11

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 9

Wczesne średniowiecze, póżne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

12

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 10

Halsztat D, okres środ. lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

13

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP 59-57 nr st. 14

Starożytność, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

14

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad pól

AZP 59-57 nr st. 15

Póżne średniowiecze,
czasy nowożytne

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

15

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP 59-57 nr st. 16

Starożytność, wczesne średniowiecze, póżne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

16

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP 59-57 nr st. 17

Starożytność

Maj 2015r. – Gmina Nieborów

17

Janowice

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP 59-57 nr st. 18

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

18

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 19

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

19

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 20

XIV – XVI w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

20

Janowice

Stanowisko archeologiczne – osada  59-57 nr st. 21

Okres wpływów
rzymskich, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

21

Janowice

Stanowisko archeologiczne

znalezisko lużne

AZP 59-57 nr st. 22

Halsztat

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

22

Bednary

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  59-57 mr st. 23

II okres epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

23

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  59-57 nr st. 24

II okres epoki brązu, halsztat

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

24

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP  59-57 nr st. 25

II okres epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

25

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP  59-57 nr st. 26

Starożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

26

Sypień

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko

AZP  59-57 nr st. 27

Epoka brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

27

Sypień

Stanowisko archeologiczne – osada i ślad pól

AZP  59-57 nr st. 28

Póżne średniowiecze,
okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

28

Kompina

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP  59-57 nr st. 29

Wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

29

Kompina

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, cmentarzysko

AZP  59-57 nr st. 30

Halsztat, okres
wpływów rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

30

Kompina

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  59-57 nr st. 31

Okres wpływów
rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

31

Kompina

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 37

II okres średniowiecza

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

32

Kompina

Stanowisko archeologiczne- cmentarzysko

AZP  59-57 nr st. 38

Okres halsztacki D

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

33

Bednary

Stanowisko archeologiczne – kultura łużycka

AZP  59-57 nr st. 39

V okres epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

34

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 40

II neolit

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

35

Bednary

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 59-57 nr st. 41

II okres epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

36

Bednary

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP  59-57 nr st. 42

Póżne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

37

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – znalezisko lużne

AZP  59-57 nr st. 43

Wczesny okres lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

38

Kompina

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko

AZP  59-57 nr st. 44

Okres rzymski C1 – C2

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

39

Kompina

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  59-57 nr st. 45

Wczesne średniowiecze, średniowiecze, nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

40

Arkadia

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 1

Wczesne średniowiecze, średniowiecze, okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

41

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 2

Epoka brązu, okres halsztacki, okres
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

42

Arkadia

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 3

Wczesne średniowiecze, XII-XIII w. średniowiecze, okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

43

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 4

XII-XIII w. średniowiecze, okres nowożytny, bliżej nieokreślony okres pradziejowy

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

44

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 5

Wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, bliżej nieokreślony okres pradziejowy wczesne średniowiecze, nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

45

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 5-5 a

Kultura trzciniecka,
kultura łużycka, kultura przeworska oraz kultura polska

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

46

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa                   AZP  60-57 nr st. 6

Wczesne średniowiecze, okres średniowiecza, nowożytność, wczesna epoka brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

47

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 7

Wczesne średniowiecze, okres średniowiecza, nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

48

Arkadia

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 8

Okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, okres średniowiecza

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

49

Arkadia

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 9

Epoka brązu, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, okres średniowiecza

Maj 2012r. – Gmi9na Nieborów

50

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 10

Epoka brązu XV w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

51

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 13

Okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

52

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 14

Epoka brązu, okres wpływów rzymskich, XII-XIII w. XIV-XV w.

Maj 2012r. Gmina Nieborów

53

Dzierzgówek

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 15

Okres wpływów rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

54

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada      AZP  60-57 nr st. 16

Epoka brązu, okres wpływów rzymskich,
bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

55

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 17

Średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

56

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 18

Okres halsztacki

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

57

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 19

Wczesne średniowiecze, średniowiecze, okres nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

58

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 20

Wczesny okres lateński, wczesne średniowiecze, średniowiecze, XIII-XIV-XV w

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

59

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 21

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

60

Arkadia

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 22

Wczesny okres lateński, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

61

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 23

Okres wpływów rzymskich, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

62

Mysłaków

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 24

Wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

63

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 25

Okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

64

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 26

Okres średniowiecza - nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

65

Nieborow

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 27

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, okres średniowiecza/
nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

66

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 28

Wczesne średniowiecze, XVII w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

67

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 29

Epoka kamienna, bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

68

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 30

XII-XIII/XIV w.  średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

69

Piaski

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 31

IV/V okres epoki brązu, p.ok.lateński – okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

70

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 32

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

71

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada lub cmentarzysko

AZP  60-57 nr st. 35

Neolit II ok. epoki brązu, okres rzymski, okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

72

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 36

Wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

73

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada, ślad osadnictwa

AZP  6-57 nr st. 37

XII-XIII w. średniowiecze, okres rzymski

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

74

Bobrowniki

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 38

Wczesna epoka żelaza

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

75

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, cmentarzysko

AZP  60-57 nr st. 39

Wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, okres lateński, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

76

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 40

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

77

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 41

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

78

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  nr st. 42

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

79

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 43

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

80

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 44

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, okres rzymski, wczesne średniowiecze, średniowiecze nowożytność

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

81

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 45

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

82

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57  nr st. 46

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

83

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57  nr st. 47

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

84

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57  nr st. 48

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

85

Nieborow

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 49

XII-XIII w.  XIV/XV w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

86

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 49

XII-XIII w.  XIV/XV w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

87

Nieborów

Stanowisko archeologiczne –

Ślad osadnictwa, osada

AZP  60-57 nr st. 50

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

88

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 51

XII-XIII w.  XIV w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

89

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 52

Średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

90

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 53

Epoka kamienia, bliżej nieokreślony stan pradziejowy, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, średniowiecze nowożytność

Maj 2012r. Gmina Nieborów

91

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko

APZ  60-57 nr st. 54

IV o. epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

92

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – kultura łużycka

AZP  60-57 nr st. 55

IV o. epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

93

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st,. 56

Póżny paleolit

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

94

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 57

II okres epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

95

Nieborów

Stanowisko archeologiczne – osada  AZP 60-57 nr st. 58

Neolit

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

96

Nieborów – Siwica

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 59

Okres wpływów rzymskich

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

 

97

Nieborów - Siwica

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 60

Neolit

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

98

Piaski

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP  60-57 nr st. 61

Wczesny okres lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

99

Bełchów

Stanowisko archeologiczne – ślad osadnictwa

AZP 61-57 nr st. 1

Wczesny okres średniowiecza, ok. nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

100

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 2

Wczesne średniowiecze, średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

101

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st..3

Średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

102

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa, osada

AZP 61-57 nr st. 4

Bliżej nieokreślony okres pradziejowy, neolit, XIII/XIV w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

103

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 22

II okres ep. brązu, ok. średniowiecza, ok. nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

104

Bełchów

Stanowisko archeologiczne osada  AZP 61-57 nr st. 27

XIII w., XV-XVII w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

105

Bełchów

Stanowisko archeologiczne osada, ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 28

XV-XVI/XVII w.

Maj 2012r. Gmina Nieborow

106

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa, osada

AZP  61-57 nr st. 29

Okres halsztacki, XVI w.

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

107

Dzierzgów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 30

Neolit, wczesne średniowiecze, ok. średniowiecza, ok. nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

108

Dzierzgów

Stanowisko archeologiczne obozowisko, ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 31

II ok. neolitu, ok. średniowiecza, ok. nowożytny

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

109

Dzierzgów

Stanowisko archeologiczne osada, ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 32

II ok. neolitu, wczesne średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

110

Bełchów

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa

AZP  61-57 nr st. 33

Wczesny okres lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

111

Dzierzgówek

Stanowisko archeologiczne osada  AZP 61-57 nr st. 34

Średniowiecze

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

112

Dzierzgowek

Stanowisko archeologiczne ślad osadnictwa, osada

AZP  61-57 nr st. 35

Neolit, okres halsztacki, okres lateński, X-XII w., III/IV ok. epoki brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

113

Dzierzgówek

Stanowisko archeologiczne osada  AZP 61-57 nr st. 35

Neolit, wczesna epoka brązu

Maj 2012r. – Gmina Nieborow

114

Bełchów

Stanowisko archeologiczne cmentarzysko

AZP  61-57 nr st. 40

Wczesny okres średniowiecza, okres lateński

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

115

Dzierzgówek

Stanowisko archeologiczne osada  AZP 61-57 nr st. 42

Okres halsztacki (HaD)

Maj 2012r. – Gmina Nieborów

 

                                                                                  Wójt Gminy Nieborów

                                                                                      /-/ Andrzej Werle

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-10-22 12:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 12:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5656
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-22 12:54