Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr L/234/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/233/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-16 14:24

Uchwała Nr L/232/2017 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/231/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/230/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/229/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/228/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/162/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 10 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Niedbałka
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/227/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkowa częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr L/225/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-16 14:28

Uchwała Nr XLIX/224/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-01 10:52

Uchwała Nr XLIX/223/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-01 10:52

Uchwała Nr XLIX/222/2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-01 10:52
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 10:49

Uchwała Nr XLIX/221/2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-01 10:52

Uchwała Nr XLIX/220/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-01 10:52
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 10:45

Uchwała Nr XLVIII/219/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/218/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/217/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dzierzgówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/216/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 09:33

Uchwała Nr XLVIII/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/214/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bednarach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa Gminy Nieborów z Gminą Łowicz w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017- 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/212/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-05 10:36

Uchwała Nr XLVIII/211/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-05 10:36

Uchwała Nr XLVIII/210/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-12-05 10:36

Uchwała Nr XLVIII/209/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017 – 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVIII/208/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-11-15 09:38

Uchwała Nr XLVII/207/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLVI/206/2017 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2017 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kwiatkowska-Gajda
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLVI/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieborów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 11:25

Uchwała Nr XLVI/204/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieborów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLVI/203/2017 w sprawie powołania skarbnika Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLVI/202/2017 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLV/201/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tartanus
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLV/200/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w związku z nawałnicą w miesiącu sierpniu 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLV/199/2017 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLIV/198/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLIV/197/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Głąb
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-23 11:35

Uchwała Nr XLIII/196/2017 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 07:50
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 11:57

Uchwała Nr XLIII/195/2017 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 07:50
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 11:57

Uchwała Nr XLIII/194/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-08-25 12:07
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 12:10

Uchwała Nr XLIII/193/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-08-25 12:07
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 12:10

Uchwała Nr XLII/192/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 08:08
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-28 08:04

Uchwała Nr XLII/191/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 07:50

Uchwała Nr XLII/190/2017 w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Nieborów w roku budżetowym 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 07:50

Uchwała Nr XLII/189/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-28 07:50
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-28 07:28

Uchwała Nr XLI/188/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30

Uchwała Nr XLI/187/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30

Uchwała Nr XLI/186/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30

Uchwała Nr XLI/185/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:41
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 10:38

Uchwała Nr XLI/184/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30

Uchwała Nr XL/183/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 10:17

Uchwała Nr XL/182/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bobrowniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30

Uchwała Nr XL/181/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 10:10

Uchwała Nr XXXIX/180/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-07-07 10:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 09:40

Uchwała Nr XXXVIII/179/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-18 08:53

Uchwała Nr XXXVIII/178/2017 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Turystyki w Gminie Nieborów na lata 2017 – 2023”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-18 08:51

Uchwała Nr XXXVII/177/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, na okres 4 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVII/176/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 08:25

Uchwała Nr XXXVII/175/2017 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-18 08:38
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 08:24

Uchwała Nr XXXVII/174/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Szkolną w miejscowości Bełchów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVII/173/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVII/172/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVII/171/2017 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2017”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Siewierska
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVII/170/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVI/169/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVI/168/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVI/167/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVI/166/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXVI/165/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 07:30

Uchwała Nr XXXVI/164/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXV/162/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-04-05 08:30

Uchwała Nr XXXV/161/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-03-08 13:15
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:13

Uchwała Nr XXXIV/160/2017 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 11:01
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:16

Uchwała Nr XXXIV/159/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 11:01
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:16

Uchwała Nr XXXIV/158/2017 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 11:01
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:17

Uchwała Nr XXXIV/157/2017 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 11:01
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23165
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-16 14:31:20