Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomosci, że na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, reprezentowanej przez Wójta Gminy, zostało wszczęte postepowanie na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego, wylotu o średnicy 400 mm wprowadzającego do rzeki Łupi-Skierniewki ścieki oczyszczone w projektowanej oczyszczalni ścieków wraz z wodami opadowymi lub roztopowymi, lokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 488, obręb Dzierzgów, gmina Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

2. Usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ww. wylotem do rzeki Łupi- Skierniewski oczyszczonych scieków komunalnych w projektowanej oczyszczalni zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencynymi 239/7, 434, wraz z wodami opadowymi lub roztopowymi, obręb Dzierzgów, gmina Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

Szczegółowa informacja w załączniku

Metryka

 • opublikował: Marcin Antonik
  data publikacji: 2023-01-26 12:11
 • zmodyfikował: Marcin Antonik
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-26 12:31

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Metryka

 • opublikował: Marcin Antonik
  data publikacji: 2023-01-26 12:12

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów znak: GRP.6220.5.25.2020.2022 z dnia 20.01.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Bolimów" z magazynem energii".

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów znak: GRP.6220.5.25.2020.2022 z dnia 20.01.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Bolimów" z magazynem energii".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów - Stanisław Linart
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2023-01-23 14:51
 • zmodyfikował: Marta Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 14:53

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 18.01.2023 r. – 07.02.2023 r.

drukuj (Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 18.01.2023 r. – 07.02.2023 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2023-01-17 13:27

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05.01.2023 r., znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.3 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 05.10.2022 r. (data wpływu: 07.10.2022r.) inwestora: Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., którą reprezentuje pełnomocnik Jarosław Bodulski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

drukuj (Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05.01.2023 r., znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.3 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 05.10.2022 r. (data wpływu: 07.10.2022r.) inwestora: Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., którą reprezentuje pełnomocnik Jarosław Bodulski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2023-01-09 17:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 450
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-26 12:31:36