Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie nr 1/2018
Wójta Gminy Nieborów
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz.1875,  poz.2232, z 2018  poz. 130) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016. poz.1817, poz. 1948, z 2017 r. poz.60, poz. 573, poz. 1909) w związku § 2. uchwały NR XLIX/221/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2018 zarządza się, co następuje:

 § 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w osobach:

 1. Pan Adam Janiak – przewodniczący komisji,
 2. Pani Agnieszka Dłużniewska– członek,
 3. Pan Paweł Tartanus– sekretarz,
 4. Pan Irena August– członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
 5. Pan Mariola Cichal– członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej).

§ 2. Komisja działa zgodnie z uchwałą XLIX/221/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

§ 3. Ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, Komisja przeprowadza z wykorzystaniem formularzy: „Karta oceny formalnej oferty” oraz "Karta oceny merytorycznej oferty", których wzory określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4. Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieborów

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nieborów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-29 13:29
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-29 13:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12292
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-06 08:03

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 354413
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-10 09:52

Stopka strony