Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2019 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688, z późn. zm.) Wójt Gminy Nieborów przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2019 rok.

Roczny program współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr LIX/286/2018  Rady Gminy Nieborów z dnia 24 września 2018 r.

Program był realizowany zgodnie z zapisami w/w uchwały.

W 2019 roku Gmina Nieborów zlecała realizację zadań organizacjom pozarządowym w trybie przewidzianym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Konkurs ofert został ogłoszony przez Wójta Gminy Nieborów w dniu 11-02-2019 r. W terminie oznaczonym w ogłoszeniu wpłynęło sześć ofert. Wszyscy oferenci spełnili wymagania i po podpisaniu umów otrzymali wsparcie realizowanych zadań, łącznie w wysokości 240 000 zł.

Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym, dotyczyły sfery – upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu. Dotację otrzymały:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczenie” w Bobrownikach i Dzierzgowie na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 31 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Bełchowie na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 59 000 zł;
 3. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Nieborów” w Nieborowie na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 67 000 zł;
 4. Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary” w Bednarach na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 52 000 zł;
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Bednary” w Bednarach na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie tenis stołowy” - 10 000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie szachy” - 21 000 zł;

Wszystkie organizacje, które otrzymały wsparcie, zrealizowały zadania zgodnie z postanowieniami zapisanymi w umowach i w oznaczonym czasie złożyły rozliczenia. Rozliczenie dotacji poprzez zaakceptowanie przez Wójta Gminy Nieborów przedstawionych sprawozdań nastąpiło do 27-02-2020 r.

Nieborów, 20-05-2020 r.

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

drukuj (Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2019 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-05-27 13:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76224
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26