Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2020 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057, z późn. zm.) Wójt Gminy Nieborów przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2020 rok.

Roczny program współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/105/19  Rady Gminy Nieborów z dnia 29 listopada 2019 r.

Program był realizowany zgodnie z zapisami w/w uchwały.

W 2020 roku Gmina Nieborów zlecała realizację zadań organizacjom pozarządowym w trybie przewidzianym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Konkurs ofert został ogłoszony przez Wójta Gminy Nieborów w dniu 14-02-2020 r. W terminie oznaczonym w ogłoszeniu wpłynęło sześć ofert. Wszyscy oferenci spełnili wymagania i po podpisaniu umów otrzymali wsparcie realizowanych zadań, łącznie w wysokości 270 000 zł.

Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym, dotyczyły sfery – upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu. Dotację otrzymały:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczenie” w Bobrownikach i Dzierzgowie na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 32 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Bełchowie na realizację zadania: „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej” – 62 000 zł;
 3. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Nieborów” w Nieborowie na realizację zadania: „Gramy w nożną” - 87 000 zł;
 4. Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary” w Bednarach na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna” - 55 000 zł;
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Bednary” w Bednarach na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie tenis stołowy” - 11 000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie szachy” - 23 000 zł;

Wszystkie organizacje, które otrzymały wsparcie, zrealizowały zadania zgodnie z postanowieniami zapisanymi w umowach i w oznaczonym czasie złożyły rozliczenia. Rozliczenie dotacji poprzez zaakceptowanie przez Wójta Gminy Nieborów przedstawionych sprawozdań nastąpiło do 25-02-2021 r.

Nieborów, 21-05-2021 r.

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

drukuj (Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2020 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-06-03 09:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76203
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26