Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie nr 3/2017

Wójta Gminy Nieborów

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U.2016. poz.1817 ) w związku § 2. uchwały NR XXXI/135/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i Uchwały Nr XXXIII/151/2016 Rady Gminy Nieborów  w sprawie w zmiany uchwały Nr XXXI/135/2016  Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zarządza się, co następuje:

 § 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w osobach:

 1. Pan Adam Janiak                          – przewodniczący komisji,
 2. Pani Agnieszka Dłużniewska      – członek,
 3. Pan Paweł Tartanus                     – sekretarz,
 4. Pan Irena August                         – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
 5. Pan Mariola Cichal                       – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej).

          § 2. Komisja działa zgodnie z uchwałą XXXI/135/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz i Uchwały Nr XXXIII/151/2016 Rady Gminy Nieborów  w sprawie w zmiany uchwały Nr XXXI/135/2016  Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

         § 3. Ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, Komisja przeprowadza z wykorzystaniem formularzy: „Karta oceny formalnej oferty” oraz "Karta oceny merytorycznej oferty", których wzory określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

          § 4. Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

           § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieborów

           § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj (Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-02-02 12:24
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 12:24

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-02-02 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76221
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26