Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bobrowniki.

Granice obszaru objętego planem miejscowym są wyznaczone na załączniku graficznym do ww uchwały, który jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nieborowie.

Przedmiotem sporządzenia planu jest przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z drogą dojazdową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów na adres 99-416 Nieborów Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Nieborów

 /-/Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-06-08 10:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166906
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38