Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieborów, dnia 03.10.2017r.

Znak: GKI.6733.2.2017                                                                                                        

O B W  I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z póżn. zm./.

                                   podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 2 pażdziernika 2017 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Arkadia, realizowanej na nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr: 332/5, 332/1, 332/2, 333/1, 334/4, 334/3 i 335/2.  

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-10-04 09:10
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 167046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38