Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieborów, dnia 03.10.2017r.

Znak: GKI.6733.2.2017                                                                                                        

O B W  I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z póżn. zm./.

                                   podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 2 pażdziernika 2017 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Arkadia, realizowanej na nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr: 332/5, 332/1, 332/2, 333/1, 334/4, 334/3 i 335/2.  

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
    data wytworzenia: 2017-10-03
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2017-10-04 09:10
  • zmodyfikował: Paweł Tartanus
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 629778
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony