Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

 

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.647 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm./.

 

                                  podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 12 marca 2015r. na wniosek Piotra Zawadzkiego Biuro Projektów PROZAW  96-500 Sochaczew, ul. Kochanowskiego 46, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,  20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia 15 kV  oraz stacji transformatorowej,  realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Kompina, gmina Nieborów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr  495, 496, 497, 552, 622 i 623.

 

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                 Andrzej Werle

 

Nieborów, dnia 12.03.2015 r. 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
    data wytworzenia: 2015-03-12
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2015-03-13 10:11
  • zmodyfikował: Paweł Tartanus
    ostatnia modyfikacja: 2015-04-14 08:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50071
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 630191
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony