Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

 

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.647 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm./.

 

                                  podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 12 marca 2015r. na wniosek Piotra Zawadzkiego Biuro Projektów PROZAW  96-500 Sochaczew, ul. Kochanowskiego 46, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,  20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia 15 kV  oraz stacji transformatorowej,  realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Kompina, gmina Nieborów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr  495, 496, 497, 552, 622 i 623.

 

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                 Andrzej Werle

 

Nieborów, dnia 12.03.2015 r. 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-03-13 10:11
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-14 08:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38