Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.647 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 3 kwietnia 2015r. na wniosek Gminy Miasto Łowicz  99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1,  reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Danutę Możejko Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok. 1, 92-010 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łowiczu przy ul. Filtrowej 1, realizowanej na działkach nr ewid. 1 i 948, obręb Mysłaków, gm. Nieborów.

 

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                 /-/Andrzej Werle

Nieborów, dnia 03.04.2015r.

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-04-03
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-04-03 09:32
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-03 09:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 167022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38