Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Nieborów, dnia 30 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022
z perspektywą do 2025 r.
oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Nieborów oraz na stronie internetowej: https://www.bip.nieborow.pl/.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Nieborów,
ul. Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@nieborow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Nieborów.

Obwieszczenie umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów
 2. na stronie internetowej: https://www.bip.nieborow.pl/
 3. w prasie lokalnej: „Nowy Łowiczanin
 4. a/a

 

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-08-29 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166911
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38