Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie

Nieborów, dnia 30 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022
z perspektywą do 2025 r.
oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Nieborów oraz na stronie internetowej: https://www.bip.nieborow.pl/.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Nieborów,
ul. Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@nieborow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Nieborów.

Obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów
  2. na stronie internetowej: https://www.bip.nieborow.pl/
  3. w prasie lokalnej: „Nowy Łowiczanin
  4. a/a

 

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2018-08-30
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2018-08-29 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 630161
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony