Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nieborów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr LVI/259/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 157. poz.1544)

w dniach od 13 września 2018 r. do 12 października 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie o godz.10oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 26 października 2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieborów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Nieborów do rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-08-30 11:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166918
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38