Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr LVIII/282/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bobrowniki.

Granice obszaru objętego planem miejscowym są wyznaczone na załączniku graficznym do ww uchwały, który jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nieborowie.

Przedmiotem sporządzenia planu jest przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów na adres 99-416 Nieborów Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 26 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-09-20 09:03
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101031
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46