Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,

na fragmencie wsi Dzierzgów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr X/64/2019 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,

na fragmencie wsi Dzierzgów.

 

        Granice obszaru objętego planem miejscowym są wyznaczone na załączniku graficznym do ww. uchwały, który jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nieborowie.

         Przedmiotem sporządzenia planu jest likwidacja dróg dojazdowych w terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną,  magazyny, składy i uzyskanie dużego obszaru inwestycyjnego.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Nieborów na adres 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 14 sierpnia 2019  r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                      

 

 

 

Wójt Gminy Nieborów

 

Jarosław Papuga

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2019-07-04 13:04
 • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 12:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46