Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Nieborów, dnia  23.07.2019 r.          

 Znak: GKI.6733.3.1.2019                                                                          

 

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

 

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.)

 

                                                                   podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 22 lipca 2019 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bednary i m. Kompina, realizowanej na nieruchomościach i fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bednary oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 47/2, 52/2, 53/2, 52/4, 184/2, 184/1, 31/3, 33/4, 749, 30/2, 7 oraz w obrębie ewidencyjnym Kompina oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 238, 162, 161/1, 92.

 

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów na adres: 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

 

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

 

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2019-07-23
  • opublikował: Urszula Fijałkowska
    data publikacji: 2019-07-23 14:28
  • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 629094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony