Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Nieborów, dnia  23.07.2019 r.          

 Znak: GKI.6733.3.1.2019                                                                          

 

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

 

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.)

 

                                                                   podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 22 lipca 2019 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bednary i m. Kompina, realizowanej na nieruchomościach i fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bednary oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 47/2, 52/2, 53/2, 52/4, 184/2, 184/1, 31/3, 33/4, 749, 30/2, 7 oraz w obrębie ewidencyjnym Kompina oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 238, 162, 161/1, 92.

 

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów na adres: 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

 

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

 

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2019-07-23 14:28
 • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 167019
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38