Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.)

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów, uchwały Nr XVI/96/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.).

      Zmiana planu dotyczy wyłącznie wielkości działek budowlanych w obrębie terenu o symbolu 14.13.MNr. Granice obszaru zmiany planu pokrywają się z granicami terenu o symbolu 14.13.MNr, określonego obowiązującym planem miejscowym, którego rysunek jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieborów.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów, w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Nieborów
/-/ Jarosław Papuga

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2019-11-07
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2019-11-07 08:46
  • zmodyfikował: Paweł Tartanus
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 630141
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony