Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLIII/144/06 Rady Gminy
w Nieborowie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723)

       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów uchwały Nr XVII/103/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XLIII/144/06 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 marca 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723). Zmiana planu dotyczy wyłącznie w zakresie dopuszczenia realizacji publicznego placu zabaw i rekreacji w obrębie terenu o symbolu 6.19.RMu.

       Granice obszaru zmiany planu pokrywają się z granicami terenu o symbolu 6.19.RMu, określonego obowiązującym planem miejscowym, którego rysunek jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieborów.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów, w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-01-02 07:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38